Playful English

Kurzy angličtiny jsou hravou formou spojené s pohybem a hrou.  Kurzy jsou určeny dětem od 2 let jako začátečníkům v dopoledních hodinách  a dětem od 3,5 roku jako pokročilým v hodinách odpoledních . Výuka neprobíhá standardním způsobem jako ve školce pomocí různých učebnic, ale  je vedena jako hra s využitím pohybu, zpěvu, vizuálních pomůcek, obrázkových kartiček a dalších edukativních materiálů. Vaši nejmenší se tedy angličtinu neučí, ale osvojují si ji obvyklou cestou stejně jako svůj mateřský jazyk. U dětí je kladen důraz na aktivní slovní zásobu a mluvené slovo.  Díky tomuto způsobu ztrácí děti zábrany a velmi brzo začínají komunikovat v anglickém jazyce.
 

Cena Playful English:

.....viz aktuální ceník ...... 

 

Lektorka Playful English : 

Kristýna Beníčková, Alena Pančochová

 

Další cvičení pro děti:

 

Přihlášku ke stažení naleznete zde.