Dancing Monkey

Kurz tanečků pro předškoláčky a malé školáčky se specializuje převážně na taneční a pohybovou průpravu připravenou metodikou vhodnou s ohledem na schopnosti a dovednosti dětí daného věku. Chceme, aby děti tancování bavilo a zároveň se zkvalitnila jejich pohybová průprava,hudební cítění, koordinace a pohybová orientace. Děti se učí sestavy využívající některých technik z lidových tanců, základy současných tanců, prvky z dramatické výchovy, tj. pohybové ztvárňování příběhů z dětských písniček současných autorů. Výuka je doplněna tanečními variacemi na říkanky a hry podporující správnou výslovnost a pěvecké schopnosti. Zařazujeme cvičení pro rozvoj grafomotoriky, řeči, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, bioenergetická a relaxační cvičení.

 

Cena Dancing Monkey :

......viz aktuální ceník ....

 

Lektorka Dancing Monkey :

Monika Feitová

 

Další cvičení pro děti :

 

Přihlášku ke stažení naleznete zde.